O nás

V Trénuj Mozek se Vám bude věnovat:

Iva Kazdová – Biofeedback a Neurofeedback terapie

Kristýna Abaffy – Stresový profil

Neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback se zaměřuje na trénink změny mozkových vln s cílem dosáhnout trvalých změn. Tato metoda je vhodná pro každého člověka dítě i dospělého. V naší praxi pracujeme od věku 4 let do pozdního stáří.

Neurofeedback / EEG Biofeedback je někdy nazýván západní jógou nebo elektronický zen – náleží do tréninkových metod, které umožňují harmonizaci mozkové činnosti formou bioregulace a samoučení se mozku.

Mezi funkcemi mozku a chováním existuje přímá souvislost, která je patrná v křivce různých biologických funkcí například v křivce mozkové činnosti v tzv. vzoru EEG. Mozek totiž mění svoji aktivitu podle fyziologického stavu, podle chováni: bdění, usínání, spánku, buzení. Jinak vypadá vzor EEG během psychického napětí, jinak v relaxaci. I malé změny ve frekvenci mozkových vln se pojí s určitými fyziologickými konsekvencemi. Terapeut a klient mají k dispozici důmyslné lékařské přistroje, které umožňují analyzovat a nahlédnout na práci celého organizmu včetně mozku. Tak je dána trénovanému klientovi možnost změnit funkci mozku při využití zpětné vazby. Před tréninkem je nutné vyšetřit, které funkce potřebuje klient/pacient vylepšit. Proto je kandidát na tréninky vyšetřen lékařem, projde psychologickými testy, měl by mít provedeno vyšetření EEG a tzv. mapu mozku. Všechna vyšetření jsou neinvazivní, nebolestivá, neškodlivá a dávají mnoho užitečných informací nejen pro trénink, ale mohou se hodit i mimo EEG Biofeedback, například pro řidiče, pro lékařský posudek, pro psychologický posudek atd. Vyšetření jsou potřebná pro konstrukci nápravného nebo optimalizujícího protokolu pro trénink, aby bylo možné ocenit, které kognitivní funkce je potřeba posílit.

Průběh tréninku

Trénovaný klient má na hlavě čidla (malé kovové kroužky), která snímají signál EEG. Ten je dál v počítači zapsán, analyzován a kvalitativně i kvantitativně vyhodnocen. Tento záznam je viditelný v reálném čase na monitoru terapeuta, který podle nápravného protokolu navrhne tréninkový individuální program a během tréninku pozitivně posiluje trénovaného k dosažení žádoucí změny ve vzoru EEG.

Pro trénovaného je záznam EEG přepsán do grafické, lépe srozumitelné formy videohry, kterou hraje bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši, jen svými myšlenkami. Činnost mozku je představena jako pohyb autíčka, řeky, koule, robota. Přímý pohyb je správný a znamená pro klienta, že jeho činnost mozku je odpovídající pro současné dobré soustředění a relaxaci svalů (mozek vytvořil správný vzor EEG pro tyto funkce).

Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře, vzrůstajícím počtem bodů, zvukovými nebo dotykovými signály. Jestliže autíčko sjíždí vlevo nebo vpravo z vyznačené cesty, úspěch se nedostaví. Mozek nevytvořil očekávaný vzor EEG a dostává o tom jasnou informaci.

Náš mozek se rád učí, a proto se v procesu učení systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích.

Nežádoucí frekvence jsou spojeny s oslabením funkcí – například s horším soustředěním, pamětí, horší kvalitou spánku nebo kvalitou tvořivosti a jinými příznaky neregulované práce mozku.

Tréninky EEG Biofeedback zvyšují neuroplasticitu a povzbuzují regulační mechanismy, které se podílejí na aktivaci mozkové kůry, a tím mají vliv i na optimalizaci práce mozku, na zlepšení funkcí kognitivních, na soustředění, na paměť, na kreativitu, na rychlost učení, na rychlost správného rozhodnuti, zmenšuji stres.

EEG biofeedback se používá v některých psychických a zdravotních poruchách hlavně psychosomatických, ale i nemocí nervových a psychických , jako součást komplexního léčení: dětí s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií a dyspraxií, psychosomatických poruchách, logopedických problémů, hlavně dysfazii a afazii, koktavosti, mutismu, a j., problémů se soustředěním a pamětí, spánkových problémech, přijímáním potravy – bulimie, anorexie, problému s chováním, školními neúspěchy, bolesti hlavy a migrény, tiky, epilepsie, rovněž farmakoresistentní, syndromu chronické únavy a syndromu vyhoření, rehabilitace po úrazech mozku a po mozkové mrtvici, rehabilitace po mozkové dětské obrně, impulsivity a agrese, léčbě deprese, léčbě úzkosti, léčbě OCD, léčbě syndromu Aspergera a autismu, rehabilitace po operaci mozku, léčbě choroby Parkinsona a jiných extrapyramidových poruch, léčba choroby Alzheimera a jiných druhů demencí, léčbě některých mentálních opoždění, léčbě dětí s porušenou funkcí analyzátoru np. dětí nevidomých, neslyšících či s oslabením zraku, sluchu, léčbě neuróz všeho druhu, léčbě emocionálních problémů, léčbě PTSD jak u dětí, tak u dospělých, také válečných veteránů, léčbě šumu v uších a jiných poruch a nemocí.

Při poruchách a nemocech se vzor EEG kvalitativně nebo jen kvantitativně mění. Výskyt nežádoucích frekvencí má negativní vliv na fungování organismu. Někdy se hovoří o poruchách, ve kterých dominují pomalé frekvence (poruchy z pomalých frekvencí theta a delta) nebo o poruchách, ve kterých dominují rychlé frekvence pásem mozkových vln (poruchy z rychlých frekvencí beta a gamma). Existují i poruchy, ve kterých abnormálně vystupuje příliš mnoho pomalých a současně i rychlých frekvencí nebo dokonce abnormální grafické elementy, jako jsou ostré vlny, hroty, komplexy hrot-vlna a další. Příkladem poruchy z pomalých frekvencí je například žák, který se nehlásí, nestačí napsat úkoly z tabule, často se plete, nebaví ho učení. Jde také o některé formy depresí. Příkladem poruch z rychlých frekvencí je například úzkost, příkladem poruch z pomalých a rychlých frekvencí mohou být některé typy ADHD. Abnormální grafické elementy jsou typické pro epilepsie.

Biofeedback

Co je to biofeedback?

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny, slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a mysli. Provádí se pomocí specializovaného lékařského přístroje, který měří mozkovou činnost a dává pacientovi vizuální, případně i sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti.

Je pro mě biofeedback vhodný?

Pozorujete u sebe, svých svých dětí problémy se soustředěností, studijními výsledky? Zdá se osoba nesoustředěná, neklidná? Zažíváte Vy, Váš blízký úzkostné stavy v práci, doma, ve škole? Trávíte až příliš času přípravou a rádi byste zvládli více věcí naráz? Neodpovídají pracovní, či studijní výsledky vynaloženému úsilí? Chcete přivést svůj mozek k nejlepším možným výkonům? Vypadávají Vám úkoly z hlavy? Veškeré tyto potíže u nás vyvolávají napětí a my se dostáváme do začarovaného kruhu. Výkon mozku nám klesá a my snižujeme pravděpodobnost na úspěch. Biofeedback je významným pomocníkem terapie dětí a dospělých. Je využíván ve školství, u osobních koučů, dokonce i v bezpečnostních složkách. Biofeedback pomáhá při řešení různých životních scénářů a je tak vhodný a bezpečný pro každého jedince.

Biofeedback napomáhá u:

  • Nápravě mozkových dysfunkcí
  • ADHD- potíže s učením, impulsivnost, nedostatek sebekontroly/ soustředění
  • Hyperaktivity
  • Neurologických potíží- migrény, poruchy spánku, tiky
  • Stres- nervozita, strach doprovázený fyzickými projevy
  • Seberozvoj – posílení vůle, koncentrace, fyzických výkonů, kreativity
  • Podpora meditace- rozvoj vědomí

Jak biofeedback funguje?

Mozek se rád učí, a proto se systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a potlačovat frekvence nežádoucí. V tréninku se cíleným opakováním změny umocňují až trénovaný dokáže produkovat žádoucí frekvence sám bez přístroje. Výsledky tréninků jsou v křivkách a číslech, aby mohl terapeut společně s pacientem sledovat vývoj a tréninkový proces. Po vstupním měření doporučujeme jak dětem, tak dospělým individuální terapii.

Kontakt

Adresa
U Tržiště 3
594 01 Velké Meziříčí
info@trenujmozek.cz

Otevírací doba
Pro objednání zavolejte a společně najdete termín, který Vám bude vyhovovat. Budeme se na Vás těšit!

Kontaktní formulář

Telefon

+420 732 111 000

+420 737 138 018

info@trenujmozek.cz