Biofeedback

Co je to biofeedback?

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny, slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a mysli. Provádí se pomocí specializovaného lékařského přístroje, který měří mozkovou činnost a dává pacientovi vizuální, případně i sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti.

Je pro mě biofeedback vhodný?

Pozorujete u sebe, svých svých dětí problémy se soustředěností, studijními výsledky? Zdá se osoba nesoustředěná, neklidná? Zažíváte Vy, Váš blízký úzkostné stavy v práci, doma, ve škole? Trávíte až příliš času přípravou a rádi byste zvládli více věcí naráz? Neodpovídají pracovní, či studijní výsledky vynaloženému úsilí? Chcete přivést svůj mozek k nejlepším možným výkonům? Vypadávají Vám úkoly z hlavy? Veškeré tyto potíže u nás vyvolávají napětí a my se dostáváme do začarovaného kruhu. Výkon mozku nám klesá a my snižujeme pravděpodobnost na úspěch. Biofeedback je významným pomocníkem terapie dětí a dospělých. Je využíván ve školství, u osobních koučů, dokonce i v bezpečnostních složkách. Biofeedback pomáhá při řešení různých životních scénářů a je tak vhodný a bezpečný pro každého jedince.

Biofeedback napomáhá u:

  • Nápravě mozkových dysfunkcí
  • ADHD- potíže s učením, impulsivnost, nedostatek sebekontroly/ soustředění
  • Hyperaktivity
  • Neurologických potíží- migrény, poruchy spánku, tiky
  • Stres- nervozita, strach doprovázený fyzickými projevy
  • Seberozvoj – posílení vůle, koncentrace, fyzických výkonů, kreativity
  • Podpora meditace- rozvoj vědomí

Jak biofeedback funguje?

Mozek se rád učí, a proto se systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a potlačovat frekvence nežádoucí. V tréninku se cíleným opakováním změny umocňují až trénovaný dokáže produkovat žádoucí frekvence sám bez přístroje. Výsledky tréninků jsou v křivkách a číslech, aby mohl terapeut společně s pacientem sledovat vývoj a tréninkový proces. Po vstupním měření doporučujeme jak dětem, tak dospělým individuální terapii.